Tin tức

Ông Lê Miên Thụy, Tổng giám đốc Ricons chia sẻ, mục tiêu nội bộ của Ricons là phấn đấu đạt lợi nhuận ở phương án thứ 3, tức tăng trên 50% so với năm 2017 để cán bộ chủ chốt có thể đạt mức thưởng đáng kể.